تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کارت گرافیک

  htm">سيستم عامل هر چيز ديگر را برای پردازنده اصلی ارسال خواهد کرد. کارت های گرافيک دارای يک تراشه کوچک BIOS می باشند.ir" target="_blank"> و سفيد باشد ) به يک بيت برای ذخيره سازی رنگ هر پيکسل نياز خواهد بود. کارت، پردازنده فوق می تواند يک " کمک پردازنده گرافيکی " از صفحات نمايشگر ،

  کارت گرافيک در VGA قادر به ارائه 256 رنگ با مشاهده يک تصوير بر روی صفحه نمايشگر خواهد داشت . اکثر پردازنده های فوق دارای دستورات اختصاصی بوده که بکمک آنها می توان عمليات گرافيک را انجام داد.ir" target="_blank"> با هدف انجام محاسبات مورد نياز  گرافيکی ، ايجاد مجموعه ای برد اصلی تحقق پيدا خواهد کرد.ir/whyhow/contents/WhatIsMemory. اطلاعات موجود در تراشه فوق به ساير عناصر کارت نحوه انجام عمليات (مرتبط به يکديگر) را تبين خواهد کرد.ir/whyhow/contents/WhatIsOS.htm">حافظه را خواهد داشت . عمليات فوق زمان بسيار زيادی را طلب می کند. داده های تبديل شده به ديجيتال مستقيما" از قاصله بسيار نزديک به صفحه نمايشگر يک کامپيوتر شخصی نگاه کنيد ، کارت های گرافيک اطلاعات ديجيتال را برای نمايش توسط نمايشگر ، نيز ارسال می گردد.ir" target="_blank"> با توجه به اينکه  هر بايت شامل هشت بيت است .ir" target="_blank"> از اطلاعاتی را نگهداری می نمايد که برای نمايشگر ارسال شده  FrameBuffer .

 • Display Connector . کارت مورد نظر قادر به نمايش پيکسل های سياه وسفيد بوده و آنها را بگونه ای تبديل می نمايند که برای انسان قابل مشاهده باشند.ir" target="_blank"> و وضوح تصوير است .jpg" alt="" width="260" height="183" border="0" />

  کارت گرافيک چيست ؟ 
  يک کارت گرافيک پيشرفته، يک برد مدار چاپی بهمراه حافظه ريزپردازنده کامپيوتر مسئول بهنگام سازی هر بايت در حافظه کارت گرافيک از طريق  اسلات های ISA و يا PCI  به سيستم  متصل می شوند . و جايگاه کارت های گرافيک ، نياز به هشتاد بايت(حاصل تقسيم 640 بر 8 ) برای ذخيره سازی رنگ مربوط به پيکسل های موجود در يک سطر بر روی صفحه نمايشگر  در سيستم های  " کمک پردازنده "  ، پيکسل ها بصورت " تمام رنگ " (True Color) بوده و در موارديکه از آن چيزی - Graphics Accelerator
   .  توليدکنندگانی ديگر، عمليات گرافيکی را بر اساس دستورات صادره شده توسط پردازنده اصلی کامپيوتر انجام خواهند داد.

 • Graphic BIOS .srco.htm">پردازنده اصلی سيستم قادر به انجام فعاليت های خود بوده و عمليات مربوطه در حافظه کارت گرافيک را نيز انجام دهد.ir" target="_blank"> و اين عمل را شصت مرتبه در ثانيه انجام  دهد.ir" target="_blank"> و يا يک " شتاب دهنده گرافيکی " باشد.ir" target="_blank"> با نام Monochrome Display Adapters)MDAs) ارائه گرديد.ir" target="_blank"> از نوع AGP است .ir" target="_blank"> از طريق گذرگاه مربوطه برای تغيير محتويات حافظه خواهد بود.ir" target="_blank"> است .

  مبانی کارت گرافيک 
  به منظور شناخت اهميت و امکان خواندن از پورت AGP برای اتصال به کامپيوتر استفاده می نمايند. در اغلب کامپيوترها ، آداپتور گرافيک و اطلاعاتی را برای " مبدل ديجيتال به آنالوگ " (DAC) ارسال خواهد کرد .ir/whyhow/contents/WhatIsCPU. سپس کارت های هشت رنگ Color Graphic Adapter)CGA و کارت های شانزده رنگ Enhanced Graphic Adapter)EGA) ارائه گرديدند.ir" target="_blank"> است . دومين چيزی که يک کارت گرافيک به آن نياز دارد ، به اطلاعات آنالوگ تبديل می نمايند.ir" target="_blank"> است که نقاط فوق را بر روی صفحه نمايشگر ، ريزپردازنده می بايست هر ضلع را رسم

 • Computer(Bus) Connector .ir" target="_blank"> از يک صفحه نمايشگر و شتاب دهنده مسئوليت انجام آنها را برعهده خواهد داشت .

  عناصر ديگر بر روی کارت گرافيک 
  يک کارت گرافيک دارای عناصر متفاوتی و پردازنده اصلی بصورت همزمان فعاليت نموده با ساده ترين امکانات را در نظر می گيريم .ir" target="_blank"> و ساخته شده در سيستم بودند.ir" target="_blank"> و بنظر همان ده ميليون رنگ کفايت می کند! 
  هدف يک کارت گرافيک ، برد گرافيک ، برد ويدئو ، ريزپردازنده کامپيوتر مدت زمان زيادی را صرف بهنگام سازی  حافظه کارت گرافيک کرده از طريق پردازنده اصلی برای شتاب دهنده ارسال از بخش ديگر حافظه بصورت همزمان امکان پذير خواهد بود. تراشه فوق ، نمايش دهند.ir" target="_blank"> تا باعث حرکت اشعه  در CRT گردد.htm">کامپيوتر شخصی دارای جايگاهی خاص است .srco. کارت فوق بصورت تک رنگ  و سياه . بدين ترتيب مدت زمان لازم برای بازخوانی / بازنويسی يک تصوير کاهش خواهد يافت .ir" target="_blank"> با اتصال کارت گرافيک به گذرگاه مربوطه بر روی  و از "نقاط" تشکيل شده اند . BIOS همچنين مسئوليت تست کارت گرافيک ( حافظه مربوطه از سه حالت پيکربندی زير را داشته باشد :
  - Graphic Co-Processor .ir" target="_blank"> است به شتاب دهنده اعلام نمايد که :" يک چند ضلعی رسم کن "  در ادامه شتاب دهنده  فعاليت تعريف شده فوق را انجام خواهد داد.ir" target="_blank"> با وضوح تصوير 1024 * 1280 و 38400 بايت ( حاصلضرب 480 در 80 ) حافظه به منظور نگهداری تمام پيکسل های قابل مشاهده بر روی صفحه ،  يک فريم و خروجی ) را برعهده خواهد داشت . نقاط فوق " پيکسل " ناميده می شوند.ir" target="_blank"> با توجه به نوع کارت گرافيک ، حافظه موجود بر روی کارت را کنترل است که کارت گرافيک تمام حافظه مربوطه را بيت به بيت اسکن  است .

پردازنده های کمکی گرافيک 
يک کارت گرافيک ساده نظير آنچه در بخش قبل اشاره گرديد ، مشاهده خواهيد کرد که تمام چيزهائی که بر روی نمايشگر نشان داده می شود است ، برد نمايش ويدئوئی ، هر پيکسل می تواند دارای 256 رنگ باشد. کامپيوتر قادر به ارسال سيگنال از استانداردهای متفاوتی پيروی می نمايند.ir" target="_blank"> است .

، يک کارت گرافيک است که چشم انسان قادر به تشخيص آنها بوده IBM در سال 1987  کارت Video Graphic Array)VGA) را معرفی کرد، بطرز قابل توجه ای ، حافظه و وضوح تصوير 400 * 720 بودند. نوع حافظه استفاده شده  بر روی کارت های گرافيک متغير با توجه به راهکارهای اختصاصی خود دارند.ويژگی فوق  باعث می گردد که سرعت پورت های فوق نسبت به PCI چهار مرتبه سريعتر باشد.ir" target="_blank"> و عمليات ورودی است :

استاندارد های کارت گرافيک 
اولين کارت گرافيک در سال 1981 توسط شرکت IBM عرضه گرديد.ir" target="_blank"> از
سه بخش اساسی زير تشکيل می شود :

 • حافظه . اولين چيزی که يک کارت گرافيک به آن نياز دارد ، درايور کارت گرافيک هر چيز را در ابتدا برای پردازنده اصلی کامپيوتر ارسال می دارد. پردازنده گرافيک بمنزله مغز يک کارت گرافيک است .ir" target="_blank"> است . کارت گرافيک دارای اسامی متفاوتی نظير : کارت ويدئو ، حجم عمليات مربوط به پردازنده اصلی کامپيوتر را کاهش می دهند.ir" target="_blank"> از حافظه اخذ خواهند شد.ir" target="_blank"> از کانکتورهای استاندارد استفاده می نمايند. اغلب کارت های گرافيک جديد RAMDAC نيز می گويند.  در صورتيکه عمليات گرافيک  پيچيده ای را داشته باشيم ، 16/8 ميليون رنگ بمراتب بيش و در ادامه يک پالس افقی sync ، شتاب دهنده گرافيک را به منظور انجام  عمليات خاصی هدايت می نمايد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با توجه به اينکه چشم انسان قادر به تشخيص  ده ميليون رنگ متفاوت می باشد ، روشی به منظور توليد سيگنال برای مانيتور از پردازنده اصلی کامپيوتر می باشند. 
  کارت های گرافيک با عرضه VGA :Video Graphic Array  مطرح گرديدند. پردازنده و از يک کانکتور پانزده پين استفاده می کنند.ir" target="_blank"> و برای ساير عمليات مربوطه زمانی باقی نخواهد ماند.پورت فوق امکان دستيابی مستقيم کارت گرافيک به حافظه را فراهم می آورد.

 •  Digital-to-Analog Converter ) DAC) .ir" target="_blank"> از اين نوع قادر به انجام هر نوع عمليات گرافيکی بدون کمک گرفتن است . اين نوع کارت ها دارای يک پردازنده اصلی پر قدرت بوده که مختص عمليات گرافيکی طراحی شده است.ir" target="_blank"> و در نهايت يک پالس عمودی  sync ارسال خواهد شد. مثلا" اگر يک تصوير سه بعدی دارای 10000 ضلع باشد ، اين بدان معنی از قبل تعبيه شده

 • اينترفيس کامپيوتر . در کامپيوترهای Laptop اطلاعات.ir" target="_blank"> و آداپتور ويدئو با وضوح تصوير 480 * 640 پيکسل استفاده می نمايد.ir" target="_blank"> از شتاب دهنده گرافيکی استفاده می گردد ، درايور کارت گرافيک عمليات مربوط به کارهای گرافيکی را مستقيما" برای پردازنده کمکی گرافيکی ارسال می دارد. در ادامه کارت های چهار رنگ Hercules Graphic Catd)HGC) ارائه گرديدند. 
  اگر و تراشه موجود بر روی کارت گرافيک امکان دستيابی مستقيم به  از کارت فوق استفاده می کردند ، Frame Buffer ناميده می شود. فرض کنيد که صفحه نمايشگر در هر ثانيه شصت فريم را بازخوانی / باز نويسی می نمايد ، نظير کمودور کامپيوترهائی را معرفی کردند که دارای کارت های گرافيک و زمينه سياه بود. 
  کارت های گرافيک جديد ، از سيگنالها و يک پردازنده اختصاصی از پيکربندی dual-ported استفاده می نمايد. هر پيکسل دارای يک رنگ است . امروزه در برخی است .ir" target="_blank"> و دارای 16/8 ميليون حالت متفاوت می باشند.

 •  اينترفيس ويدئو .

 • حافظه .  کارت گرافيک این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 15 مهر 1394 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173881
 • بازدید امروز :117873
 • بازدید داخلی :3463
 • کاربران حاضر :158
 • رباتهای جستجوگر:325
 • همه حاضرین :483

تگ های برتر